โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน โต๊ะผู้บริหาร

 

โรงงานผลิต โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 099-391-1010

 แฟกซ์ 02-449-7912 แฟกซ์ 02-449-7912

 ไลน์ไอดี:  099-391-1010

  

keytable8@gmail.com

 

 

 โต๊ะทำงานทรงแอล SP-1  3 ลิ้นชัก ขนาด 200*140*75 ซม. 

ราคาชุดละ 7,000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว เทาควัน ดำ

 

 

โต๊ะทำงานทรงแอล SP-2   ขนาด 180*150*75 ซม. 

ราคาชุดละ 5,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว 

 ไม่มีสีอื่น

 

 

 โต๊ะทำงาน SP-3  1 ลิ้นชัก ขนาด 60*100*75 ซม. 

ราคาชุดละ 3,500 บาท

 

โต๊ะทำงาน SP-3  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

 

ราคาชุดละ 3,800 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

โต๊ะทำงานSP-4  3 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

ขนาดโดยรวม 60*180*75 ซม.

ราคาชุดละ 4,900 บาท
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงาน SP-5  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 3,500 บาท

 

โต๊ะทำงานทรงแอล SP-6  3 ลิ้นชัก ขนาด 150*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 6,900 บาท
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงานSP-7  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*85 ซม.

ราคา 2,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานSP-8   3 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

ราคาชุดละ 4,500 บาท 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน SP-9 ขนาด 140*200*75 ซม. 2 ลิ้นชัก 

ราคาชุดละ 7,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงาน SP-10  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 4,500 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-11 ขนาด 180*180*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 7,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ไม่มีสีอื่น

 

โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง  SP-12 ขนาด 120*240*75 ซม.

ราคาชุดละ 12,000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-13 ขนาด 80*150*75 ซม.

พร้อมตู้บานเลื่อนขนาด 40*180*65 ซม. 

ราคาชุดละ 8,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-14 ขนาด 150*150*85 ซม. พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 7,000 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

โต๊ะทำงานผู้บริหาร ทรงแอล SP-15 ขนาด 150*180*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 7,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ไม่มีสีอื่น

 

 

โต๊ะทำงาน ทรงแอล SP-16

ขนาด 60*120*75 ซม.พร้อมโต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

พร้อมแผ่นเข้ามุม 60 ซม.มีฉากกั้น
ชุดละ 6900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานSP-17   4 ที่นั่ง ขนาด 90*150*75 ซม.

ราคาชุดละ 29,900 บาท 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะทำงานSP-18 จำนวน 6 ที่นั่ง ขนาด 120*360*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

 ราคาชุดละ 29,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงานSP-19   ขนาด 60*150*75 ซม. 

 ราคาชุดละ 3,500 บาท

โต๊ะทำงานSP-19   ขนาด 60*180*75 ซม. 

 ราคาชุดละ 4,000 บาท


ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงานSP-20  ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก

 ราคาชุดละ 4,700 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

โต๊ะทำงาน SP-21 ขนาด 60*150*85 ซม.

พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก และตู้ 1 บานปิด

  ราคาชุดละ 5,500 บาท

 

 

 

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ SP-22 ขนาด 60*80*75 ซม.

 ราคา 2,900 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานขาตัวH SP-23

 โต๊ะทำงานขาตัว H หน้าท็อปไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีน หนา 25 มม.

 ขนาด 150*120*75 ซม.

 ราคา 5500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมพาร์ทิชั่น SP-24

 ขนาด 80*150*75 ซม.

 ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 160*300*75 ซม.

 ราคา 22,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

  โต๊ะทำงานขาแอล SP-25

ขนาด 150*150*75 ซม.

 หน้าท็อปไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีน หนา 25 มม.

 ราคา 6000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว (ไม่มีสีอื่น)

 

 

โต๊ะทำงาน SP-26 

SP-266 ขนาด ก60*ย120*ส 75 ซม. พร้อมตู้ลิ้นชัก ราคา ชุดละ 5,500 บาท

SP-267ขนาด ก75*ย120*ส 75 ซม. พร้อมตู้ลิ้นชัก ราคา ชุดละ 6,500 บาท 

 

 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก พร้อมพาร์ทิชั่น DWR-3

 

 DWR-31 ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 5,000 บาท

 

 DWR-32 ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 5,300 บาท

 

 DWR-33 ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 5,600 บาท

 

 DWR-34 ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 5,900 บาท

 

 มีทุกสีและแดง  ดำ  ส้ม  เขียว เหลือง น้ำเงิน

 

 

 

โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 3 ที่นั่ง พร้อมพาร์ทิชั้น DO-02

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง3ชุด ความยาวโดยรวม 120*200*75 ซม.

ราคา 20,900 บาท

 

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน DW-3

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  ขาว เทาควัน

 

ชุดโต๊ะทำงาน D-1

ราคาชุดละ 5,500 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  ขาว เทาควัน

 

 

 

 

 

โต๊ะทำงานสี 4 ลิ้นชัก D-2

D-21 ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 5,000 บาท

D-22 ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 5,300 บาท

D-23 ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 5,600 บาท

D-24 ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 5,900 บาท

มีทุกสีและแดง  ดำ  ส้ม  เขียว เหลือง น้ำเงิน

 

 

 

โต๊ะคอมเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ราคา 2,990 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว80*สูง75 ซม.
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

โต๊ะทำงาน เมลามีน D-3

 

D-31 ขนาด 60*150*75ซม. ราคา 4,300 บาท

 D-32 ขนาด 60*180*75ซม. ราคา 4,800 บาท

 D-33 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,800 บาท

D-34 ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 5,500 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

โต๊ะทำงาน DB-3 เมลามีน ทั้งตัว

 

DB-31 ขนาด 60*150*75ซม. ราคา 3,900 บาท

 

DB-32 ขนาด 60*180*75ซม. ราคา 4,500 บาท

 

DB-33 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,500 บาท

DB-34 ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 4,900 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชักเมลามีน DM-1

DM-1 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,550 บาท

DM-2 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,600 บาท

 

DM-3 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  4,900 บาท 

DM-4 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  5,200 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน 

 

 

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน DG-4

 DG-041 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,000 บาท

 DG-41 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,100 บาท

DG-42 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  3,500 บาท

 

DG-043 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  3,300 บาท

DG-43 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  3,500 บาท

 DG-44 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  3,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 

โต๊ะทำงานพร้อมพาร์ทิชั่น DBE-1

ขนาด 60*100*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*240*75 ซม.

ราคา 22,900 บาท

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*100*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*240*75 ซม.

ราคา 26,900 บาท

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน+โต๊ะคอมพิวเตอร์ D-4

ราคาชุดละ 5,900 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก+1 บานเปิด D-5

ขนาด 75*180*75 ซม.

ราคา 7,900 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 SL-122 กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,300 บาท

SL-152 กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,800 บาท

SL-182 กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 4,200 บาท
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 รับผลิต โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน

 

D-61 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่งD-6

ขนาด 120*240*75 ซม.

ราคา 12,000 บาท

D-62 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่งD-6
 
ขนาด 120*300*75 ซม.
 
ราคา 13,000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง พร้อมชั้นเก็บแฟ้ม DO-01

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*340*75 ซม.

ราคา 24,900 บาท

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*340*75 ซม.

ราคา 28,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 

 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง พร้อมชั้นเก็บแฟ้ม DO-02

 ขนาด 60*120*75 ซม.

 ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*340*75 ซม.

 ราคา 25,900 บาท

  โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

 ทั้ง 4 ชุด ความยาวโดยรวม 150*340*75 ซม.

 ราคา 29,900 บาท

(ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะมีล้อ เพิ่มตู้ละ 2500 บาท)

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง  DO-03

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*340*75 ซม.

ราคา 23,900 บาท

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*340*75 ซม.

ราคา 27,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

โต๊ะทำงาน ลิ้นชัก 2 ข้าง D-7

ขนาด 75*180*75 ซม.

ราคา 7,300 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะคอมเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 SL-121 กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,490 บาท

SL-151 กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,900 บาท

SL-181 กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 4,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน เมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 OF-WT052 ขนาด กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 2,800 บาท 


OF-WT053 ขนาด กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,000 บาท 

OF-WT054 ขนาด กว้าง75*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,600 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน เมลามีน SL-080 ราคา 2,200 บาท

ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม กว้าง60*ยาว80*สูง75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก D-7

 D-71 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,250 บาท 

D-72 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,300 บาท

D-73 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  4,300 บาท

D-74 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,600 บาท

D-75 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  4,900 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน

 

 

 

 

โต๊ะทำงาน D-88

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,500 บาท 

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,100 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  3,300 บาท

 

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  3,300 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  3,900 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  4,600 บาท

 ราคานี้เฉพาะสีบีท สีเชอรี่ สีเทาควัน

 

 

 แผ่นเข้ามุม 60 ซม.

 ราคา 400 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน 

 

โต๊ะทำงานโล่ง D-99

D-991 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*80*75 ซม ราคา  1,450 บาท

 D-992 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม ราคา  1,780 บาท

 D-993 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม ราคา  2,200 บาท

 D-994 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,990 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

  รับผลิต โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน

 

 โต๊ะคอมเมลามีน 2 ลิ้นชัก

ขนาด 60*120*75 ซม ราคา  2,800 บาท

 ขนาด 60*150*75 ซม ราคา  3,300 บาท

ขนาด 60*180*75 ซม ราคา  3,700 บาท

ขนาด 75*120*75 ซม ราคา  3,700 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม ราคา  4,100 บาท

 ขนาด 75*180*75 ซม ราคา  5,000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน

 

 

 

โต๊ะคอม D-9

 โต๊ะคอมเมลามีน ขนาด 60*80*75 ซม ราคา  1,550 บาท

โต๊ะคอมโล่งเมลามีน ขนาด60*120*75 ซม ราคา  1,990 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

 

 

โต๊ะทำงาน D-10

 โต๊ะทำงาน 75*150*75 ซม.พร้อมตู้ลิ้นแขวนแฟ้ม ชักมีล้อ ราคา 4,200 บาท

โต๊ะทำงาน 75*180*75 ซม.พร้อมตู้ลิ้นแขวนแฟ้ม ชักมีล้อ ราคา 4,700 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน 

 

 

โต๊ะทำงาน D-11 

ขนาด ก60*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 3,000 บาท 

 ขนาด ก75*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 3,800 บาท 

ขนาด ก75*ย150*ส75 ซม. ราคาตัวละ 4,900 บาท

มีสีขาวล้วน บีช/ขาว  เมเปิ้ล/ขาว  ดำ/ขาว

สีพิเศษเพิ่มตัวละ 500 บาท 

 

  โต๊ะทำงาน เมลามีน ST-150

ST-150-1 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,500 บาท

ST-150-2 ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 5,000 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน 

 

 โต๊ะทำงานขาพับ

 1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 3,000 บาท

 2. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 3,300 บาท

   3. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 3,500 บาท

 

4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 3,300 บาท

 5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 3,600 บาท

 6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 3,800 บาท

 

7. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 3,500 บาท 

 8. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 3,800 บาท

 9. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 4,200 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x120x75cm.  ราคา 7,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x140x75cm.  ราคา 8,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

 

  โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x180x75cm.  ราคา 8,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+50x180x75cm.  ราคา 7,650 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ

 

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน D-12

ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมตู้เอกสาร ขนาด 80*40*160 ซม. 2 ตู้

ตู้เอกสาร ขนาด 80*40*81 ซม. 1 ตู้

 ชุดละ 11,900 บาท

 ราคานี้เฉพาะสีเชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทาควัน/ดำ

 

 
py3-1 โต๊ะเก้าอี้ครูระดับ 1-2 

โต๊ะขนาด 120x60x75 ซม. มีตู้เก็บของ 1 ข้าง
โครงเหล็กพ่นสีดำ ขนาด 1x1 นิ้ว

 ราคา 3300 บาท 
py2-2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A3 ประถม 

โต๊ะขนาด ก.40xย.60xส.65 ซม. 

เก้าอี้ขนาด ก.41.5xล.45xส.70 ซม.

โครงขาเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้วหนาประมาณ 1 มิล พ่นสีดำ

ราคา 960 บาท

py2-1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A4 มัธยม

โต๊ะขนาด ก.40xย.60xส.75 ซม. 

 

เก้าอี้ขนาด ก.46xล.42xส.81 ซม.

โครงขาเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้วหนาประมาณ 1 มิล พ่นสีดำ

ราคา 1100 บาท
py2-22 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 

 โต๊ะขนาด กว้าง40xยาว60xสูง75 ซม.

 เก้าอี้ขนาด กว้าง38xลึก40xสูง85 ซม.

 ความสูงจากปลายขาล่างเก้าอี้ถึงที่รองนั่ง สูง 45 ซม.

จากขาล่างถึงพนักพิงหลังสูง 85 ซม.

 ขัดและเคลือบแล็คเกอร์ใส

ราคา 1700 บาท

 

 

สีไม้เมลามีน 

 

 

โต๊ะทำงานโล่ง D-99

D-991 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*80*75 ซม ราคา  1,150 บาท

 D-992 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม ราคา  1,500 บาท

 D-993 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม ราคา  2,000 บาท

 D-994 โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,800 บาท

มีสีบีท สีเชอรี่ สีเทา 

 

  รับผลิต โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน

 

 โต๊ะคอมเมลามีน 2 ลิ้นชัก

ขนาด 60*120*75 ซม ราคา  2,800 บาท

 ขนาด 60*150*75 ซม ราคา  3,300 บาท

ขนาด 60*180*75 ซม ราคา  3,700 บาท

ขนาด 75*120*75 ซม ราคา  3,700 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม ราคา  4,100 บาท

 ขนาด 75*180*75 ซม ราคา  5,000 บาท

 

 

 

 

โต๊ะคอม D-9

 โต๊ะคอมเมลามีน ขนาด 60*80*75 ซม ราคา  1,350 บาท

โต๊ะคอมโล่งเมลามีน ขนาด60*120*75 ซม ราคา  1,790 บาท

 

 

 

 

โต๊ะทำงาน D-10

 โต๊ะทำงาน 75*150*75 ซม.พร้อมตู้ลิ้นแขวนแฟ้ม ชักมีล้อ ราคา 4,200 บาท

โต๊ะทำงาน 75*180*75 ซม.พร้อมตู้ลิ้นแขวนแฟ้ม ชักมีล้อ ราคา 4,700 บาท

 

 

  โต๊ะทำงาน เมลามีน ST-150

ST-150-1 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,500 บาท

ST-150-2 ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 5,000 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานขาพับ

ขนาด 60*120*75 ซม.

ราคา 3,900 บาท

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x120x75cm.  ราคา 7,900 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x140x75cm.  ราคา 8,900 บาท

 

 

 

  โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+60x180x75cm.  ราคา 8,500 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x160+50x180x75cm.  ราคา 7,650 บาท

 

 

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน D-12

ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมตู้เอกสาร ขนาด 80*40*160 ซม. 2 ตู้

ตู้เอกสาร ขนาด 80*40*81 ซม. 1 ตู้

 ชุดละ 11,900 บาท

 มีสีเชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทาควัน/ดำ

 

 
py3-1 โต๊ะเก้าอี้ครูระดับ 1-2 

โต๊ะขนาด 120x60x75 ซม. มีตู้เก็บของ 1 ข้าง
โครงเหล็กพ่นสีดำ ขนาด 1x1 นิ้ว

 ราคา 3300 บาท 
py2-2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A3 ประถม 

โต๊ะขนาด ก.40xย.60xส.65 ซม. 

เก้าอี้ขนาด ก.41.5xล.45xส.70 ซม.

โครงขาเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้วหนาประมาณ 1 มิล พ่นสีดำ

ราคา 960 บาท

py2-1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A4 มัธยม

โต๊ะขนาด ก.40xย.60xส.75 ซม. 

 

เก้าอี้ขนาด ก.46xล.42xส.81 ซม.

โครงขาเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้วหนาประมาณ 1 มิล พ่นสีดำ

ราคา 1100 บาท
py2-22 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 

 โต๊ะขนาด กว้าง40xยาว60xสูง75 ซม.

 เก้าอี้ขนาด กว้าง38xลึก40xสูง85 ซม.

 ความสูงจากปลายขาล่างเก้าอี้ถึงที่รองนั่ง สูง 45 ซม.

จากขาล่างถึงพนักพิงหลังสูง 85 ซม.

 ขัดและเคลือบแล็คเกอร์ใส

ราคา 1700 บาท

 

 

สีไม้เมลามีน 

 

Visitors: 43,966